Het burgemeestersconvenant

Op weg naar klimaatweerbare steden en gemeenten

Als de wereld vandaag niet alles uit de kast haalt om onder de kritische drempel van 2° Celsius temperatuurstijging te blijven, stevenen we af op een wereldwijde catastrofe. Leven op aarde zal niet meer mogelijk zijn. We zullen àllemaal vele steentjes moeten bijdragen.

Gelukkig zijn er burgemeesters. Na de goedkeuring in 2008 van het klimaat- en energiepakket van de EU lanceerde de Europese Commissie het Burgemeestersconvenant om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, temeer wanneer we bedenken dat 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten.

Door het Burgemeestersconvenant te ondertekenen engageert een gemeente zich om tegen 2020 minstens twintig procent minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied. Tri.zone ondersteunt steden en gemeenten in Vlaanderen op weg naar klimaatneutraliteit (Brugge, Sint-Niklaas, Leuven, Antwerpen, Dendermonde, Vilvoorde, provincie Limburg, Zoutleeuw, Oud-Heverlee, …)

Meer informatie op www.burgemeestersconvenant.eu

Waar tri.zone aan meewerkte