Jim

Over Jim Baeten

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
Jim Baeten heeft tot nu toe 92 berichten gepost.

URBAN BY NATURE: tri.zone op studiereis

"Dàt we een woord hebben als 'NATUUR' verraadt dat er een grens is."

Met deze tentoonstelling laat IABR zien dat natuur en stad, ooit als tegenstellingen gezien, steeds meer in elkaar overvloeien. Dat geeft nieuwe mogelijkheden.

Door |augustus 21st, 2014|Nieuws|0 Reacties

Duurzame ontwikkeling … na 25 jaar

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O5lBwrJcUOk#!

Door |april 16th, 2012|Nieuws|0 Reacties

Leuven, klimaatneutraal 2030

tri.zone begeleidt de stad Leuven bij haar ambitie als klimaat- en duurzaamheidskoploper. De 'G20', een groep strategische stakeholders (politiek, universiteit, bedrijven, maatschappelijk middenveld) ontwikkelt een toekomstvisie, transitiepaden en strategische doelstellingen. Meer bij 'projecten'

 

Door |maart 1st, 2012|Nieuws|0 Reacties

Leuven, klimaatneutraal 2030

Het is de bedoeling dat tegen einde 2012 een concreet actieplan voorgesteld kan worden aan de brede bevolking. Dit actieplan zal gedragen zijn door de Leuvense politiek, het Leuvense bedrijfsleven, de academische instellingen en de civiele samenleving. Het actieplan zal duidelijk maken op welke manier Leuven tegen 2030 klimaatneutraal zal zijn. 'Klimaatneutraal' wil zeggen dat er dan netto geen broeikasgassen meer uitgestoten worden.

Door |februari 29th, 2012|Projecten|0 Reacties

Antwerpen, duurzame stad voor iedereen

Bij de uitwerking van het scenario voor het Forum Duurzame Stad, vertrekken we van het beleidsplan, duurzame stad voor iedereen.

De ambitieuze doelstellingen zullen met grote goesting en gedragen engagement van partners en stakeholders omgezet worden in concrete acties en resultaten.

Door |februari 29th, 2012|Projecten|0 Reacties

2012: HOOP IS DE KWALITEIT VAN DE ZIEL

Diep in onszelf dragen we hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten

Door |december 22nd, 2011|Nieuws|0 Reacties

G1000: een hoogtepunt in de traditie van burgerparticipatie

Het laatste woord over opzet en initiatief van G1000 is nog niet uitgesproken. Zeker is dat de dialoog over initiatieven van burgerparticipatie nu wel op grote schaal gestart is.

We waren blij heel actief bij betrokken geweest te zijn bij G1000 en onder de indruk van kennis en inzet van zovele burgers. Als burgers uitgenodigd worden om op een publiek forum na te denken over uitdagingen van de samenleving, zijn ze snel bereid de persoonlijke belangen los te laten. Dat is alvast zeer hoopgevend.

Hier: enkele opinies en artikels.

Knack, De Wereld Morgen, Humo, HLN, Het Nieuwsblad, De Standaard, Le Soir, ...

Door |november 17th, 2011|Nieuws|0 Reacties

Roger Blanpain opent het Ministerie van Ideeën

Het Ministerie van ideeën is op zoek naar hoofden, handen en harten om samen met ons de verlangde wereld tastbaar te maken.

We hebben alvast een groot hart gevonden bij Roger Blanpain, hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de KULeuven, een wereldvermaard specialist arbeidsrecht.

In zijn key note speech gaat hij in op de grote uitdagingen waarvoor we staan. Hij stelt 3 vragen:

Door |februari 6th, 2011|Nieuws|0 Reacties

Josephine Green over Sociale Innovatie

Op 26 januari organiseerde SPK het zeer geslaagde en gesmaakte symposium met Josephine Green als keynote spreker. Ongeveer 200 aanwezigen werden geïnspireerd door de presentatie "Organisaties in de 21ste eeuw: van piramides naar pannenkoeken" van deze energieke dame die met haar ideeëngoed een golf van enthousiasme en dynamiek veroorzaakte.

Door |januari 31st, 2011|Nieuws|0 Reacties

Ministerie van Ideeën lanceert

Op de Ecopopbeurs in Kortrijk, 5 en 6 februari lanceert het Ministerie van Ideeën.

Door |januari 7th, 2011|Nieuws|0 Reacties