Projectomschrijving

De wereld verandert. We worden met z’n allen steeds ouder. Dat stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Sociale innovatie is een veelbelovende benadering om de uitdagingen en opportuniteiten binnen de ouderenzorg aan te pakken. De opdracht van de Koning Boudewijnstichting is de levensomstandigheden van de bevolking helpen verbeteren. De Stichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Zo willen ze duurzaam bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. Door samen te werken met andere organisaties wil de Koning Boudewijnstichting haar opdracht zo goed mogelijk afstemmen op de inspanningen van anderen.

De Koning Boudewijnstichting stelt bij aanvang een rapport samen dat twintig initiatieven over heel Europa bespreekt die sociale innovatie in de ouderenzorg onderstrepen. De Stichting wil in overleg met stakeholders en ouderen de mogelijkheden en contouren van overdracht van bepaalde sociale innovaties op het Belgisch grondgebied verkennen.

Tri.zone ontwerpt en faciliteert de procesarchitectuur en het overleg met ouderen en gebruikers. Samen met een Franstalige collega werken we een gepaste methodiek uit, begeleiden we de groepen en verwerken we de resultaten in een rapport. Het is een kortlopende opdracht van november 2014 tem februari 2015.