Projectomschrijving

Het afwegingskader wenst een oplossing te bieden voor alle vergunningsplichtige en toelatingsplichtige werkzaamheden van actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed.

Het afwegingskader is het resultaat van een interactief onderzoeksproces dat bestond uit een combinatie van desktopresearch, vergelijkend onderzoek, interviews met de landbouwers, brainstormsessies en workshops. Tri.zone begeleidt het participatieve en procesmatige deel in nauw overleg met haar inhoudelijke partner Atelier Romain en de opdrachtgevers.

In de eerste fase komen we tot 6 afwegingscriteria (inplanting, oriëntatie, functionaliteit, landschappelijke integratie, schaal en materiaal/architectuur).

Een tweede intensief overlegtraject met een heterogeen gevormde werkgroep met  agentschap Onroerend Erfgoed, Departement Landbouw & Visserij, Ruimte Vlaanderen en de landbouworganisaties Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat bezocht een aantal concrete landbouwbedrijven en analyseerde inhoudelijke en procesmatige struikelstenen van waaruit kansen werden geformuleerd om tot betere oplossingen te komen.

Dit resulteerde in een afwegingskader dat na een testpanel  verder verfijnd en geconcretiseerd wordt.

“Tri.zone begeleidde het agentschap Onroerend Erfgoed bij de opmaak van het afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed. Met veel genoegen stelden we vast dat tri.zone een “geheim wapen” is voor een constructief, ontwapenend en vlot proces.” Koen Berwaerts, projectleider