Projectomschrijving

Dendermonde zet zich, samen met de meer dan 5000 andere steden en gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden, in om minstens 20% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied tegen 2020. 

De stad maakt haar klimaatactieplan samen met vele pioniers: goed genetwerkte inwoners en ondernemers die durven doordenken, hun handen uit de mouwen steken en creatief zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de klimaatneutrale stad van de toekomst uit te bouwen.

Tri.zone begeleidt de stad Dendermonde bij het ontwikkelen van dit partnerschap met burgers en ondernemers zodat – eens de klimaatactieplannen klaar zijn – velen mede-verantwoordelijkheid opnemen voor de gekozen maatregelen en acties. (2015)

“Volgens mij baseren jullie de aanpak op Appreciative Inquiry. Dat voel je meteen, als je het gedachtengoed kent tenminste”
een burger aan de rondetafel, Klimaatneutrale stad, februari 2015