Projectomschrijving

I-Cleantech Vlaanderen, Energyille, VEA en VITO nemen in 2013 het initiatief tot een transitieproces naar een energiesysteem, gebaseerd op hernieuwbare energie.

Tri.zone begeleidt een groep van 25 pioniers uit verschillende maatschappelijke contexten bij het creatief uitdenken van een langetermijnvisie: hoe zien we een toekomstig energiesysteem dat gebaseerd is op hernieuwbare energie? Wat is een gedeelde visie om naar dat doel te evolueren?

Het spreekt voor zich dat de reeds ontwikkelde wetenschappelijke kennis als inhoudelijke basis wordt meegenomen.

De deelnemers aan dit transitieproces denken en werken vanuit de eigen kennis en in persoonlijke naam, niet als vertegenwoordiger van belangen of organisaties.

We ontwikkelen werkvormen om in een vrije ruimte, los van belangen maar met kennis van zaken, na te denken over de toekomst van ons energiesysteem.

“Samenwerken met tri.zone verloopt steeds voortreffelijk, op elk vlak: planning, voorbereiding, inschattingsvermogen en ervaring om de doelgroepen op een gepaste manier te betrekken.”
Veronique Vens, Communicatieverantwoordelijke VEA