Projectomschrijving

Onze huidige manier van wonen komt meer en meer onder druk te staan. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en de nood om klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, vragen om een andere levensstijl en een andere manier van wonen.

Gemeenschapscentrum ’t Heilaar uit Beerse ging op zoek naar een nieuwe woonvorm voor de toekomst die zorgt voor meer groen, meer sociaal contact en meer burensolidariteit. Aan welke principes moet die woonvorm voor de toekomst beantwoorden? En hoe kan die er concreet uitzien?

In verschillende fasen werd met brede participatiegroepen en met een visiegroep  gezocht naar uitgangspunten voor nieuwe woonvormen. We stapten op de bus en ontdekten hoe die principes vandaag al vorm krijgen in de regio. Belangrijk concept hierbij is het formuleren van geWOONtebrekers: we zullen met z’n allen gewoonten moeten breken om te leven in zo’n nieuwe woonvorm. Of, zoals een deelnemer het formuleerde: we moeten op zoek naar een nieuwe definitie voor ‘wonen’.

Het traject resulteerde in vier basisprincipes en een heleboel ideeën en inzichten om anders te kijken naar ‘wonen’.

Lees meer in het Cahier Wonen van Ar-Tur.

“We zijn tevreden over de manier van aanpakken van Soetkin en Jim. Samen vormen ze een sterk duo dat op de korte tijd door goede methodieken veel inhoud naar boven kon laten komen. Ook de verwerking, de vernieuwende manier van visuele verslaggeving, de analyse, de voorstellen voor vervolg, …
Door de opmaak van een goed afgewogen rapport kunnen we nu ook beleidsmatig verdere stappen zetten op het vlak van wonen in onze regio. Het is bovendien de eerste keer dat een vorm van burgerparticipatie vooraf gaat aan het opstellen van een woonbeleid in onze regio.”
Elle Verwaest, cultuurbeleidscoördinator gemeente Beerse