Projectomschrijving

Nadat de stad Leuven het Burgemeestersconvenant op 2 mei 2011 ondertekende, wil ze meteen haar ambitie als klimaat- en duurzaamheidskoploper realiseren.

Tri.zone begeleidt het multi-actorgebeuren op verschillende niveaus (2012-2013). Een groep topvertegenwoordigers, ‘G20’ genoemd, ontwikkelt een visie. Bij de ontwikkeling van deze visie integreren we het werk van de ‘thematische cellen’ en laten we alles onderbouwen door wetenschappers. Tri.zone werkt een programma en methodologie voor de zes thematische cellen uit. Hun opdracht is de resultaten van de nulmeting vertalen in maatregelen.

We ontwerpen en begeleiden rondetafels met alle thematische cellen. Hierbij focussen we ons op het ontwerpen van een gedeeld verhaal, transversale input en aandacht voor overlappingen.

Met alle communicatieverantwoordelijken van de deelnemende en financierende partners werken we aan het communicatieplan.

Tot slot begeleiden we het proces om te komen tot een aangepaste financiële en juridische structuur.

“Eén van de mooiste commentaren die ik gehoord heb over tri.zone, is dat de mensen zich veilig voelen om te spreken als jullie erbij zijn.”
Jan Aerts, Futureproofed