Projectomschrijving

Bestuur en diensten van stad Sint-Niklaas hebben nood aan een generieke handleiding rond beleidsparticipatie. Tri.zone brengt een aantal basiselementen van beleidsparticipatie samen in een nota, die door de participatieambtenaar en door de stuurgroep participatie eigen gemaakt wordt en verdere aanvulling krijgt in de komende jaren.

Het resultaat is een concrete en toegesneden handleiding voor stadsdiensten van Sint-Niklaas met drie onderdelen:

  1. visie en beleidskader voor participatie
  2. een afwegingskader: randvoorwaarden, condities, stakeholders, doelstellingen voor participatie
  3. een praktische leidraad met handvaten en een checklist

Het fijne van dit project is dat het ontwerpproces voortdurend in co-creatie met de beleidsmakers en de stadsdiensten verloopt.