Projectomschrijving

Naar aanleiding van eerder door de Koning Boudewijnstichting uitgevoerd onderzoek blijkt dat er rond dementie een taboesfeer hangt. Dit zorgt voor uitsluiting en isolement van personen met dementie. De publieke opinie, media, culturele sector en ook politici dienen hiervoor gesensibiliseerd te worden om over te gaan tot een meer genuanceerde beeldvorming over dit ziektebeeld.

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Zo willen ze duurzaam bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. De Stichting wil een genuanceerde (daarom niet per se positieve) beeldvorming over dementie bevorderen. De creatie van een ‘nieuw’ frame over dementie is nodig. Het beeld over dementie bepaalt immers de manier van omgaan met personen met dementie. Het beeld heeft dus invloed op de levenskwaliteit van dementie-patiënten.

Tri.zone begeleidt een creatief denk- doe- en werkproces met een multidisciplinaire groep creatievelingen uit verschillende contexten. Het is de bedoeling te komen tot enkele bouwstenen voor een ‘nieuw en genuanceerd’ beeld op dementie, eerste concretiseringen en testbeelden ontwikkelen.