Projectomschrijving

Samenhuizen vzw kreeg een positieve evaluatie na de eerste vijf jaren als “beweging” en dient in november 2015 een nieuw meerjarenplan in. Tri.zone begeleidt het team in het najaar van 2015 bij de afstemming tussen enerzijds personeel en middelen en doelstellingen voor de komende beleidsperiode anderzijds.

We ondersteunen bij het in kaart brengen van de nodige competenties en bij het  onderzoeken welke talenten vandaag reeds in huis zijn en welke capaciteiten aansluiten bij de geformuleerde acties, maar ook waar ieders ‘goesting’ en persoonlijke energie zit. Hierbij gaat veel aandacht naar onderlinge verhoudingen, aanzet tot taakverdeling, interne organisatiecultuur, manier van samenwerken,…

Het team van Samenhuizen vzw werkt in drie creatief vormgegeven teamdagen aan de verdere concretisering van het nieuwe beleidsplan en aan een schets van de nodige organisatiestructuur en functies om Samenhuizen vzw verder uit te bouwen tot een actieve en sterke beweging.

De begeleiding wordt afgerond met een gezamenlijke denkdag voor team en Raad van Bestuur, waar een aantal formele beslissingen genomen worden die richting en structuur geven voor de komende beleidsperiode en verder.

“Tri.zone neemt het werk aux sérieux. We waren in goede handen en werden op een aangename manier begeleid naar een bevredigend resultaat. De begeleiding vormde een echte meerwaarde doordat ze ons hielp te focussen op de essentie.”
Team Samenhuizen vzw, Samenhuizen vzw