Projectomschrijving

De stad Sint-Niklaas wil een leefbare en klimaatneutrale stad zijn tegen 2050. Hoe die klimaatneutrale stad er in 2050 concreet zal uitzien, weten ze nog niet. Wel staat vast dat de stad deze ambitie niet alleen kan realiseren. Ze heeft doeners nodig om die dromen mee te realiseren. Samen met burgers, bedrijven en scholen wil de stad een breed participatietraject opzetten om ideeën te produceren en klimaatengagementen op te nemen.

Tri.zone begeleidt, samen met Futureproofed, de stad om haar klimaatneutrale doelstellingen te realiseren. Tri.zone ontwerpt het proces, begeleidt en coacht de medewerkers van de milieudienst van de stad, de burgemeester en de schepenen.

Samen met de opdrachtgever ontwerpen we rondetafelgesprekken met grote groepen burgers en werksessies met ‘pioniers’ (voorlopers uit maatschappelijk weefsel, bedrijven, overheden, …) om te komen tot mede-trekkers van het klimaatactieplan.

We verzamelen creatieve ideeën en zorgen voor daadwerkelijk eigenaarschap bij burgers en pioniers/partners.

Op die manier bouwt tri.zone mee aan de droom om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verlagen, zoals afgesproken volgens het burgemeestersconvenant.

“Ik hou er helemaal niet van om in subgroepen iets te bespreken of te doen. Maar bij jullie wel. Jullie vertellen zo natuurlijk over wat we gaan doen, creëren een veilige context en respecteren genoeg afstand. De volgende keer kom ik terug”
Burger aan een ronde tafel