Projectomschrijving

Thuiszorg Vleminckveld biedt hulp aan huis in de Antwerpse regio, bij zorgbehoevende of sociaal kwetsbare mensen die nood hebben aan ondersteuning in hun dagelijks leven. De organisatie bestaande uit 150 medewerkers wil hiermee de kwaliteit van het leven thuis handhaven of verbeteren.

Tri.zone begeleidt de organisatie bij het vorm geven en uitwerken van de toekomstvisie  op personeelsbeleid in de veranderende maatschappelijke context.