Projectomschrijving

ViA (Vlaanderen in Actie) was het toekomstproject van Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Sinds het aantreden van de Vlaamse Regering in 2014 is ViA onderdeel van het langetermijnbeleid.

Bij het vele werk dat tri.zone en haar partners tussen 2006 en 2014 in cocreatie met de verschillende administraties en kabinetten gedaan heeft, was het uitgangspunt steeds: samen ontwerpen om samen te leren, zodat tri.zone haar kennis, vaardigheden en ontwerpen kan doorgeven.

“Voor de ambities van Vlaanderen in Actie zijn we door een heel proces gegaan, van een visieontwikkeling met meer dan 2000 captains of society, naar een programmawerking, op de grootste doorbraken die we wilden realiseren, naar de vaststelling dat een degelijk regeringsbeleid niet volstond, omdat de uitdagingen te complex werden. We zijn voor de 13 meest complexe uitdagingen overgestapt naar duurzame systeeminnovaties of transitiemanagement. Maar hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Tri.zone was en is voor ons een trouwe compagnon op dit leertraject naar een betere samenleving. “
Brigitte Mouligneau, Dienst Algemeen Regeringsbeleid van de Vlaamse Regering