Projectomschrijving

De VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) zorgt onder andere voor een efficiënte en betrouwbare werking van de energiemarkt.

Tri.zone begeleidt in 2014 de organisatie met participatie van àlle medewerkers bij het ontwikkelen van de langetermijnvisie op de kerntaken.

Tri.zone doet dit op een positieve en actieve manier: alle medewerkers worden uitgenodigd te reflecteren op wat de organisatie in het verleden reeds bereikt en gerealiseerd heeft. Vandaaruit geven we concrete invulling aan de bedrijfswaarden: Integer, Open en Betrokken.

Medewerkers zijn ook burgers. Daarom worden ze uitgenodigd om de maatschappelijke trends en ontwikkelingen te koppelen aan de strategische hoofddoelstellingen.

Op die manier bouwt tri.zone aan de betrokkenheid van de medewerkers en de onderlinge samenwerking tussen de verschillende niveaus.