Projectomschrijving

Het Vlaams Energieagentschap wil met een praktisch en doelgroepengericht draaiboek beter inspelen op vragen, wensen en verwachtingen van burgers, projectontwikkelaars, beleidsmakers, politici, …  opdat windprojectvoorstellen in de toekomst nog meer aandacht geven aan participatie van de verschillende betrokken actoren in de lokale omgeving.

Het draaiboek geeft ook een beschrijving van de ondersteuning die (lokale) beleidsmakers en stakeholders kunnen geven om de acceptatie van windenergieprojecten te vergroten.

Tri.zone werkt, samen met 3E aan:

  1. Het uitwerken en begeleiden van participatieve werkmethodes voor verschillende doelgroepen bij de opbouw van het draagvlak bij lokale projecten.
  2. Veel concrete en bruikbare tips en suggesties voor het organiseren van participatie bij een lokaal windproject.
  3. De beschrijving van het proces van de ontwikkeling van windturbineprojecten in Vlaanderen, vanuit het perspectief van de initiatiefnemer (individu, bedrijf, vereniging, coöperatie).
  4. Het uitwerken en toepassen van communicatiestrategieën, toegesneden op de verschillende doelgroepen met een specifieke en aangepaste benadering.

Het project finaliseert in het voorjaar 2016. Via deze website komt dan een link naar de interactieve tool met tips en suggesties.