Projectomschrijving

57 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenen in juni 2014 het Burgemeestersconvenant. Ze engageren zich om in hun gemeente de CO2-uitstoot met minstens  twintig procent te verminderen tegen 2020. Om hun doelstelling te kunnen waarmaken, rekenen ze op de hulp van de inwoners.

Tri.zone ondersteunt de gemeenten Zoutleeuw en Oud-Heverlee bij het opzetten van het participatietraject. Het betrekken van burgers is immers één van de vereisten bij het opstellen van het gemeentelijk klimaatplan, dat voor de meeste gemeenten in Vlaams-Brabant tegen juni 2015 op tafel moet liggen.

Tri.zone geeft à la carte ondersteuning en begeleiding aan Zoutleeuw en Oud-Heverlee in de vorm van coaching van de milieu- en duurzaamheidsambtenaren en schepenen, ontwerp van procesarchitectuur, uitwerken van concrete methodieken, inzetten op communicatie en werving, ontwikkelen van draaiboeken, uitwerken van businesscases, …

Tri.zone adviseert de provincie Vlaams-Brabant over de concrete noden van de gemeenten op het vlak van participatie.