Projecten

Leuven, klimaatneutraal 2030

Het is de bedoeling dat tegen einde 2012 een concreet actieplan voorgesteld kan worden aan de brede bevolking. Dit actieplan zal gedragen zijn door de Leuvense politiek, het Leuvense bedrijfsleven, de academische instellingen en de civiele samenleving. Het actieplan zal duidelijk maken op welke manier Leuven tegen 2030 klimaatneutraal zal zijn. 'Klimaatneutraal' wil zeggen dat er dan netto geen broeikasgassen meer uitgestoten worden.

Door |februari 29th, 2012|Projecten|0 Reacties

Antwerpen, duurzame stad voor iedereen

Bij de uitwerking van het scenario voor het Forum Duurzame Stad, vertrekken we van het beleidsplan, duurzame stad voor iedereen.

De ambitieuze doelstellingen zullen met grote goesting en gedragen engagement van partners en stakeholders omgezet worden in concrete acties en resultaten.

Door |februari 29th, 2012|Projecten|0 Reacties

Toekomstvisie op het landschap – Zuiderkempen, 2010-2011

De provincie Antwerpen start een participatief proces om te komen tot een gedeelde visie op de toekomst van de landduinen en het landschap in de Zuiderkempen. tri.zone begeleidt dit multistakeholderoverleg om te komen tot een gedragen visie te komen.

Door |september 28th, 2010|Projecten|0 Reacties

Vlaanderen in Actie

De slaagkansen van een dergelijk groot proces nemen toe als ze ondersteund, gedragen én uitgevoerd worden door vele betrokkenen in onze samenleving. tri.zone begeleidt dit participatieve proces.

Door |september 28th, 2010|Projecten|0 Reacties

Gent: in 2050 klimaatneutraal

Gent streeft ernaar om tegen 2050 een klimaatneutrale stad te worden. Om die doelstelling dichterbij te brengen, richt de Stad Gent een klimaatverbond op waarin ze alle betrokken sectoren wil samenbrengen.

In dit klimaatverbond kunnen zij hun expertise en knowhow delen, knelpunten en hinderpalen in kaart brengen en oplossingen uitwerken. Doel is om zo tot een nieuw, ambitieus en gedragen klimaatplan voor Gent te komen.

Vanaf oktober 2010 begeleidt tri.zone, ism VITO, dit proces, met veel plezier en een groot hart.

Door |september 28th, 2010|Projecten|0 Reacties

Warning Up!

tri.zone en Low Impact Man dachten op 4 en 5 maart met 16 knappe hoofden intensief, in alle rust in Het Leerhof, na over werkbare strategieën om de contouren van een nieuwe aanpak om op grote schaal de nodige verandering voor klimaat en samenleving te initiëren.

16 creatieve denkers:

Door |januari 13th, 2010|Projecten|0 Reacties

Ecover werkt aan duurzaamheid in de keten

Ecover integreert de eigen visie en principes over duurzaamheid in het beheer van de leveranciersketen en bij de ontwikkeling van het stakeholdermanagementsysteem. (2003)

Door |december 30th, 2009|Projecten|0 Reacties

Determinanten huishoudelijk energiegebruik

Voor het Instituut Samenleving en Technologie begeleidde tri.zone in 2005 focusgroepen en rondetafels om te komen tot 'Determinanten voor huishoudelijk energiegebruik'.

Door |december 30th, 2009|Projecten|0 Reacties

Participatie van consumenten

In 2005 begeleidde tri.zone in opdracht van de Koning Boudewijnstichting de pioniers 'Consumenten aan het woord'. Met deze groep werd onderzocht op welke manier bedrijven en organisaties participatie van de consumenten bij beleid en werking kunnen organiseren.

Door |december 30th, 2009|Projecten|0 Reacties

Participatief cultuurbeleidsplan uitvoeren

Na de participatieve opmaak van cultuurbeleidsplannen in de Vlaamse gemeenten, breekt Locus, het Vlaams steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, ook een lans voor participatieve beleidsplan-uitvoering. tri.zone begeleidde Genk, Leuven, Turnhout, Bierbeek, Londerzeel en Kontich bij de ontwikkeling van methoden om burgers bij de uitvoering van het cultuurbeleid te blijven betrekken. (2008)

Door |december 30th, 2009|Projecten|0 Reacties