Het laatste woord over opzet en initiatief van G1000 is nog niet uitgesproken. Zeker is dat de dialoog over initiatieven van burgerparticipatie nu wel op grote schaal gestart is.

We waren blij heel actief bij betrokken geweest te zijn bij G1000 en onder de indruk van kennis en inzet van zovele burgers. Als burgers uitgenodigd worden om op een publiek forum na te denken over uitdagingen van de samenleving, zijn ze snel bereid de persoonlijke belangen los te laten. Dat is alvast zeer hoopgevend.

Hier: enkele opinies en artikels.

Knack, De Wereld Morgen, Humo, HLN, Het Nieuwsblad, De Standaard, Le Soir, …