Op 26 januari organiseerde SPK het zeer geslaagde en gesmaakte symposium met Josephine Green als keynote spreker. Ongeveer 200 aanwezigen werden geïnspireerd door de presentatie "Organisaties in de 21ste eeuw: van piramides naar pannenkoeken" van deze energieke dame die met haar ideeëngoed een golf van enthousiasme en dynamiek veroorzaakte.

Het verhaal van Josephine Green is er één van "less is more" en "more is more":

Langs de ene kant stelt Josephine dat het huidige piramidale systeem, gebaseerd op schaarste en als dusdanig oorzaak van concurrentie (less is more), niet duurzaam en houdbaar is indien het als enig systeem zou blijven bestaan.

Langs de andere kant poneert ze de dringende nood aan de introductie van een nieuw concept, inherent verbonden aan de complexiteit van de huidige wereld waar alles met elkaar verbonden is: de (platte) pannekoek, gebaseerd op de participatie van alle inwoners (more is more). Dit concept zal gaandeweg aan belang winnen ten opzichte van het huidige piramidale systeem.

Concreet bracht ze volgende inspirerende ideeën naar voor:

 

  • Organisatievormen in alle sociale en economische geledingen verglijden meer van een piramidestructuur naar een (complexe) pannenkoekenvorm – zonder dat het één het ander 100% gaat vervangen. Naar beleid en leiding toe stelt zich echter het probleem dat een gedecentraliseerd complex pannenkoekensysteem niet door een (bekend) administratief managementsysteem geduwd kan worden, zodat zich ook daar een nood aan verandering opdringt.