Het is de bedoeling dat tegen einde 2012 een concreet actieplan voorgesteld kan worden aan de brede bevolking. Dit actieplan zal gedragen zijn door de Leuvense politiek, het Leuvense bedrijfsleven, de academische instellingen en de civiele samenleving. Het actieplan zal duidelijk maken op welke manier Leuven tegen 2030 klimaatneutraal zal zijn. 'Klimaatneutraal' wil zeggen dat er dan netto geen broeikasgassen meer uitgestoten worden.

Leuven pakt het grondig aan! Futureproofed maakt een nulmeting op, stelt enkele scenario's voor en brengt de huidige maatregelen in kaart.

Het Netwerk Duurzaam Leuven organiseert de bespreking van de scenario's en de 6 thematische werkgroepen (energie, gebouwen, mobiliteit, landbouw en natuur, consumptie en draagvlak/participatie).

tri.zone begeleidt de 'G20', een groep strategische stakeholders (politiek, universiteit, bedrijven, maatschappelijk middenveld) uit Leuven bij het ontwikkelen van een toekomstvisie, transitiepaden en strategische doelstellingen.