Interne organisatie

Leidraad voor participatie bij beleidsprocessen in Sint-Niklaas

Bestuur en diensten van Stad Sint-Niklaas hebben nood aan een generieke handleiding rond beleidsparticipatie. Tri.zone brengt een aantal basiselementen van beleidsparticipatie samen in een nota, die door de participatieambtenaar en door de stuurgroep participatie eigen gemaakt wordt en verdere aanvulling krijgt in de komende jaren.

Samenhuizen

Samenhuizen vzw kreeg een positieve evaluatie na de eerste vijf jaren als “beweging” en dient in november 2015 een nieuw meerjarenplan in. Tri.zone begeleidt het team in het najaar van 2015 bij de afstemming tussen enerzijds personeel en middelen en doelstellingen voor de komende beleidsperiode anderzijds.

VREG: de hele organisatie bouwt mee aan de toekomst van het bedrijf

Tri.zone begeleidt in 2014 de organisatie met participatie van àlle medewerkers bij het ontwikkelen van de langetermijnvisie op de kerntaken.

Waarden komen tot leven bij Thomas More

Na de fusie met de KULeuven heeft Thomas More behoefte aan verbindende waarden.

Thuiszorg Vleminckveld

,

In de veranderende maatschappelijke context helpt Tri.zone de organisatie bij het vorm geven en uitwerken van de toekomstvisie op personeelsbeleid.