Klimaat

Brugge klimaatweerbaar

De stad Brugge geeft met haar klimaatplan 2014-2018 een duidelijk signaal dat klimaat een heel bijzondere plaats krijgt in het stedelijke beleid.

Sint-Niklaas klimaatneutraal

De stad Sint-Niklaas wil een leefbare en klimaatneutrale stad zijn tegen 2050.

Groen en natuur in de stad Antwerpen

,

Na het STADSLAB in 2013, waar 11 beloftevolle initiatieven gelanceerd werden, coacht tri.zone in 2014 die initiatieven om met goesting en bereidheid een stap verder te zetten.

Zoutleeuw klimaatneutraal

Tri.zone ondersteunt de gemeenten Zoutleeuw en Oud-Heverlee bij het opzetten van het participatietraject om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% teverminderen.

Leuven klimaatneutraal

Nadat de stad Leuven het Burgemeestersconvenant ondertekende, wil ze meteen haar ambitie als klimaat- en duurzaamheidskoploper realiseren. Tri.zone begeleidt het multi-actorgebeuren op verschillende niveaus.

Vilvoorde klimaatneutraal

Ook Vilvoorde ondertekende het burgemeestersconvenant. Tri.zone zorgt ervoor dat stad en betrokkenen uitgedaagd worden tot creatief en diep doordenken, tot werkelijk engagement en ambassadeurschap voor een klimaatneutrale stad.

Dendermonde klimaatneutraal

Dendermonde zet zich in om minstens 20% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied tegen 2020.