Ruimte

GeWOONtebreker

,

Onze huidige manier van wonen komt meer en meer onder druk te staan. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en de nood om klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, vragen om een andere levensstijl en een andere manier van wonen.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Ruimte is schaars en iedereen heeft er mee te maken: we hebben ruimte nodig om ons te verplaatsen, om in te wonen, om te werken, om te kunnen ontspannen. Tri.zone ontwerpt de procesarchitectuur en begeleidt het hele ontwikkelingsproces naar een nieuw ruimtelijk beleid.

Duurzaam Wonen en Bouwen

, ,

DuWoBo trekt de principes van duurzame ontwikkeling door tot in de concrete praktijk van wonen en bouwen. Sinds 2014 begeleidt tri.zone het proces van dit netwerk van en voor vernieuwers, met leergemeenschappen, transitiearena’s, werkgroepen, ...

Bibmoestuin Torhout

,

Tri.zone helpt de dromen van de verschillende medewerkers in Torhout over een BIBmoestuin duidelijk te maken en scherp te formuleren om op die basis een gemeenschappelijke visie uit te schrijven voor het creatieve idee.

Een programma van acties voor de Noordrand

Het TOP (territoriaal ontwikkelingsprogramma) heeft als bedoeling relevante belanghebbenden samen te brengen om binnen de Noordrand van Brussel vanuit gemeenschappelijke doelstellingen te komen tot een programma van acties en realisaties op korte en middellange termijn.

Flexibel Bouwen en Wonen

,

Hoe kunnen we in de stad Antwerpen, in de stadsontwikkeling flexibel inbreiden om zo de bijkomende 100.000 inwoners tegen 2030 op te vangen?