Wonen

GeWOONtebreker

,

Onze huidige manier van wonen komt meer en meer onder druk te staan. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en de nood om klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, vragen om een andere levensstijl en een andere manier van wonen.

Duurzaam Wonen en Bouwen

, ,

DuWoBo trekt de principes van duurzame ontwikkeling door tot in de concrete praktijk van wonen en bouwen. Sinds 2014 begeleidt tri.zone het proces van dit netwerk van en voor vernieuwers, met leergemeenschappen, transitiearena’s, werkgroepen, ...

Flexibel Bouwen en Wonen

,

Hoe kunnen we in de stad Antwerpen, in de stadsontwikkeling flexibel inbreiden om zo de bijkomende 100.000 inwoners tegen 2030 op te vangen?