2013

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Ruimte is schaars en iedereen heeft er mee te maken: we hebben ruimte nodig om ons te verplaatsen, om in te wonen, om te werken, om te kunnen ontspannen. Tri.zone ontwerpt de procesarchitectuur en begeleidt het hele ontwikkelingsproces naar een nieuw ruimtelijk beleid.

Bibmoestuin Torhout

,

Tri.zone helpt de dromen van de verschillende medewerkers in Torhout over een BIBmoestuin duidelijk te maken en scherp te formuleren om op die basis een gemeenschappelijke visie uit te schrijven voor het creatieve idee.