2014

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Ruimte is schaars en iedereen heeft er mee te maken: we hebben ruimte nodig om ons te verplaatsen, om in te wonen, om te werken, om te kunnen ontspannen. Tri.zone ontwerpt de procesarchitectuur en begeleidt het hele ontwikkelingsproces naar een nieuw ruimtelijk beleid.

Duurzame winkelstraat

,

Tri.zone bereidt samen met Unizo een action learning voor waarbij de handelaars kennis maken met de best practices van lokale handelaars om met beperkte ingrepen hun handelszaak duurzamer te maken.