"Dàt we een woord hebben als 'NATUUR' verraadt dat er een grens is."

Met deze tentoonstelling laat IABR zien dat natuur en stad, ooit als tegenstellingen gezien, steeds meer in elkaar overvloeien. Dat geeft nieuwe mogelijkheden.